Akkerbouw

Kalkcyanamide zorgt voor geweldige knollen (zie ook bijgevoegde folder!)

 • De tegen uitspoeling beschermde stikstof geeft ook op lichte bodems zijn zekere werking: kalkstikstof heeft een resem van voordelen t.o.v. conventionele stikstofvormen
 • Het hoge gehalte aan kalk zorgt voor een goede beluchting van de bouwlaag.

 

Toepassingsadvies

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
Vóór het planten (vroege aardappelen) 300 - 500 kg/ha eventueel plastiekfolie aanstonds na het strooien aanbrengen
Tussen het planten en aanaarden (halfvroege tot late soorten) 300 - 500 kg/ha op vochtige bodem bvb. vóór of kort na het aaneggen strooien

 

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt u steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

Grasland

Kalkcyanamide maakt meer van uw weiden

Basisvoeder is goedkoper dan krachtvoeder. Vandaar dat iedere veehouder er moet naar streven een hoogwaardig basisvoeder te produceren.

 • De bijzondere stikstofwerking in combinatie met de kalkwerking zorgt voor een optimale samenstelling van de weideflora.
 • Voederwaarde en smakelijkheid van het voeder worden verbeterd.
 • Het hoge kalkgehalte werkt de bodemverzuring tegen.

 

Toepassingsadvies

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
In het voorjaar, wanneer de forsythia in bloei staat 300 - 400 kg/ha de graszode zal droog zijn, de bodem daarentegen vochtig
In het voorjaar, in het knopstadium van de paardebloem 300 - 400 kg/ha De graszode moet vochtig zijn

Groenteteelt

Calkcyanamide maakt de kolen dik

 • De gelijkmatige en langdurige levering van stikstof is de waarborg voor een harmonische groei en bevordert de vorming van vaste kolen van hoge kwaliteit.
 • Het hoge gehalte aan kalk werkt de verzuring en de korstvorming van de bodem tegen.

 

Toepassingsadvies

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
1 - 2 weken vóór het planten of zaaien 500 kg/ha grondig in de bodem inwerken, het beste infrezen
2 - 3 weken na het zaaien / planten 400 - 500 kg/ha* koolplanten goed uitgegroeid of gezaaide kool 10 - 15 cm hoog

* Bij bloemkool niet meer dan 300 kg/ha, bij chinese kool geen kopbemesting 

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

Fruiteelt

Kalkcyanamide brengt wijnkwaliteit

 • Kalkcyanamide zorgt voor een aan de behoeften aangepaste stikstof- en calciumverzorging
 • - werkt het verkwijnen van de druiven tegen.
  - voorkomt de stengellamheid.
 • Een vroege bemesting is mogelijk, zodat de stikstof zeker in de wortelzone geraakt, zonder dat men daarbij uitspoelingsverliezen moet vrezen.

 

Toepassingsadvies

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
In het vroege voorjaar 200 - 400 kh/ha minstens 10 - 14 dagen vóór het uitlopen

 

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

Verdere toepassingen

Kalkcyanamide voor een gezond en groen gazon

 • De langzaam aanvangende en langdurige stikstofwerking verhindert een massale groei en zorgt wekenlang voor een groen gazon.
 • Het hoge gehalte aan actieve kalk zorgt voor een goede bodemstructuur en bevordert de micro-organismen.

 

Toepassingsadvies

Inzaai van gazon

ToepassingstermijnDosisBelangrijke aanwijzingen
14 dagen vóór het inzaaien40 - 50 g/m2
(4 - 5 kg/are)
vlak in de bodem inwerken; de grond indien mogelijk 14 dagen lang vochtig houden;
wachttijd respecteren

 

Bestaande gazons

ToepassingstermijnDosisBelangrijke aanwijzingen
In het voorjaar20 - 30 g/m2
(2 - 3 kg/are)
de graszode moet droog zijn, de bodem integendeel moet vochtig zijn
Bemesting op elk gewenst moment mogelijk20 - 30 g/m2
(2 - 3 kg/are)
de graszode moet droog zijn, de bodem integendeel moet vochtig zijn

 

Bijkomende informatie:

 • In geen geval meer dan 40 g/m2 in één gift op een bestaand gazon uitstrooien, daar anders het gazon kortstondig kan beschadigd worden.
 • Overlappingen bij het uitstrooien vermijden.

Gelieve onze veiligheidsvoorschriften voor de omgang met kalkcyanamide na te leven.

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

YouTube is deactivated

We need your consent to use YouTube videos. For more information, see our Privacy Policy.

Vimeo is deactivated

We need your consent to use Vimeo videos. For more information, see our Privacy Policy.

Google Maps is deactivated

We need your consent to use Google Maps. For more information, see our Privacy Policy.