OVER EMINEX®

Voordelen

 • Langdurige onderdrukking van methaan- en CO2-uitstoot tijdens de opslag
  Eminex® vermijdt op betrouwbare wijze 90–100% van de methaan- en CO2-uitstoot en maakt daarmee het milieu- en klimaatvriendelijk opslaan van mest mogelijk.
 • Verbeterde drijfmestkwaliteit
  Met Eminex® behandelde drijfmest heeft de volgende positieve eigenschappen: Kleiner opslagvolume, betere vloeibaarheid, homogenere drijfmest, vermijding van korst- en schuimvorming. Deze eigenschappen leiden tot een tijd- en kostenbesparing tijdens het roeren.
 • Verbeterd bemestingseffect van de drijfmest
  Eminex® verhoogt de stikstofefficiëntie door een homogenere verdeling van de voedingsstoffen en de combinatie van minerale en organisch gebonden stikstof.
 • Meer werkveiligheid en dierenwelzijn door minder H2S-uitstoot in de varkensstal
  Eminex® vermindert de gevaarlijke H2S-uitstoot tijdens het weg laten lopen van de drijfmest en verkleint daardoor het vergiftigingsrisico in de stal voor mens en dier.
Bauer streichelt eine Kuh
Eminex® - Klimaatbescherming makkelijk gemaakt
Eminex wird transportiert mit dem Traktor
Eminex® Product video (NL) - part 1
Eminex Produktfilm
Eminex® Product video (NL) – part 2

Toepassingen

 • Remt op betrouwbare wijze 90–100% van de methaan- en CO2-uitstoot tijdens de opslag
 • Milieu- en klimaatvriendelijke opslag van drijfmest
 • Verhoogt de veiligheid van overdekte opslagcontainers
Emissionsverminderung durch Eminex
 • Voorkomt korst- en schuimvorming
 • Homogenere drijfmest
 • Minder opslagruimte nodig
 • Tijd- en kostenbesparing tijdens het roeren
Vergleich 140 Tage Wirkung
 • Combineert organische en minerale bemesting in één bewerking
 • Meer beschikbaar stikstof voor planten en een homogenere verdeling van voedingsstoffen in de drijfmest zorgen voor een gelijkmatig bemestingseffect
 • Activeert het bodemleven door meer eenvoudig afbreekbare, energierijke koolstofverbindingen
 • Hogere stikstofefficiëntie
Grafik Einfluss Körnermais
 • Eminex® vermindert de gevaarlijke uitstoot van waterstofsulfide tijdens het weg laten lopen van de drijfmest
 • Verbetert de dier- en werkveiligheid in de stal door een kleiner vergiftigingsrisico door waterstofsulfide
Entwicklung
ALGEMENE OPMERKINGEN

Gebruiksadvies

Eminex Güllegrube
DRIJFMESTPUT

Algemene tips:

 • De dosering moet altijd worden afgestemd op de hoeveelheid drijfmest in de put op het moment van uitrijden.
 • Eminex® kan worden toegevoegd zodra de drijfmest kan worden geroerd.
 • Eminex® tijdens het roeren langzaam in de put toevoegen.

 

Winteropslag (zonder mestuitbrenging):

 • Dosering van 1 kg Eminex® per m³ drijfmest om de 12 weken.

 

Zomeropslag (met mestuitbrenging):

 • Behandeling van de resterende drijfmest met 1 kg Eminex® per m³ drijfmest na elke bemesting.
 • Als gedurende een periode van 6 weken niet wordt bemest, is een nabehandeling met 1 kg Eminex® per m³ drijfmest noodzakelijk.
Fütterung Bullen
SCHUIMENDE DRIJFMEST
 • Dosering van 2 kg Eminex® per m³ drijfmest tijdens het roeren toevoegen.
 • Toepassing vindt in principe plaats aan het begin van het koude seizoen.
 • Een eenmalige toepassing is normaal gesproken voldoende om schuimvorming tijdens de gehele winteropslag te voorkomen.
Eminex wird transportiert mit dem Traktor
VEILIGE HANDLING, OPSLAG EN TRANSPORT
 • Lees voor de handling en het transport van Big Bags de adviezen van de Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) [sociale verzekeringsbank voor land-, bos en tuinbouw] Tips voor een veilige handling van Big Bags
 • Lees ook de richtlijnen en veiligheidsvoorschriften inzake handling en opslag op ons veiligheidsinformatieblad.
 • Eminex® moet buiten bereik van dieren worden gehou.

Hier vindt u onze producten.

Schwarze Kühe auf der Weide
YouTube is deactivated

We need your consent to use YouTube videos. For more information, see our Privacy Policy.

Vimeo is deactivated

We need your consent to use Vimeo videos. For more information, see our Privacy Policy.

Google Maps is deactivated

We need your consent to use Google Maps. For more information, see our Privacy Policy.