Opgepast taalwissel

In de taal die U kiest, is enkel “Landbouw” ter beschikking. Wanneer U verder wil gaan in de door U gewenste taal komt U automatisch op de bladzijde “Landbouw” terecht. De volledige inhoud kan via onze globale bladzijde in het Duits of Engels opgeroepen worden.

Meer Terug naar de globale pagina
Kalkcyanamide brengt wijnkwaliteit
Kalkcyanamide maakt van uw tuinafval een hoogwaardige compost

Verdere toepassingen

Kalkcyanamide zodat uw planten U tot sier dienen

 

 • Kalkcyanamide waarborgt een gelijkmatige en langdurige stikstofverzorging.
 • Het hoge gehalte aan kalk bevordert de bodemstructuur.
 • Er zijn geen problemen na de teelt, daar er geen residu's ontstaan.
 • Versterkt de concurrentiekracht van het gewas tegen onkruid

 

Toepassingsadvies

Cultur Dosis Toepassingstermijn
Bloembollen
(algemeen)
300 - 500 kg/ha in de loop van de laatherfst of ook in de winter over de ganse oppervlakte uitstrooien; alleen op droog gewas
Gladiolen 400 - 500 kg/ha 2 - 3 weken na het planten, wanneer het onkruid opgekomen is
Tulpen en narcissen 400 kg/ha enige dagen na het planten, volledig zonder risico´s, daar de bloembollen diep genoeg geplant werden
Knolbegonia´s 350 - 400 kg/ha vóór de opkomst van de begonia´s
Knolbegonia´s in plantpotjes 1.000 kg/ha 5 - 6 weken vóór het planten tegen bodemmoeheid en vrijlevende nematoden
Loofafwerpende dwergstruiken, bvb. rozen 400 - 500 kg/ha tijdens de groeistilstand tot kort vóór het uitlopen, ook op licht bevroren bodem
Coniferen en andere altijd groene planten 400 - 800 kg/ha
volgens de stikstofbehoeften
iedere tijd van het jaar, doch enkel bij droge planten strooien; ook mogelijk in februari/maart op bevroren bodem

 

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

 

Hop

Kalkcyanamide voor een geweldige hop

 

 • De gelijkmatige en langdurige stikstofverzorging verhindert verwelking en Botrytis.
 • Het kalkgehalte bevordert de bodemrijpheid, het bodemleven en verhoogt de weerstand van de planten tegen ziekten.
 • Versterkt het concurrentievermogen van de gewassen ten opzichte van onkruid
 • Praktijkervaring toont een werking tegen lavas, aardappelboorders en andere borende en bijtende insecten.
   

Toepassingsadvies

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
Vóór het afdekken en snijden 300 kg/ha  
Onmiddellijk na het afdekken en snijden 300 kg/ha over de ganse oppervlakte uitstrooien; nog betere werking tegen schimmels en schadelijke dieren; planten moet droog zijn

 

Bijkomende informatie:

 • Een latere toepassing is mogelijk. Daarbij kan het evenwel tot lichte verbranding van de hopplanten komen. Maar zoals proefresultaten aantonen heeft dit geen negatieve invloed op de opbrengst.

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

Kalkcyanamide voor een gezond en groen gazon

 

 • De langzaam aanvangende en langdurige stikstofwerking verhindert een massale groei en zorgt wekenlang voor een groen gazon.
 • Het hoge gehalte aan actieve kalk zorgt voor een goede bodemstructuur en bevordert de micro-organismen.
 • Talrijke onkruiden alsook paardebloemen, algen en mos worden teruggedrongen.
 • Schadelijke dieren die de graszode beschadigen worden met succes bestreden.
 • Bodemgebonden schadelijke schimmels worden sterk verminderd.

 

Toepassingsadvies

Inzaai van gazon

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
14 dagen vóór het inzaaien 40 - 50 g/m2
(4 - 5 kg/are)
vlak in de bodem inwerken; de grond indien mogelijk 14 dagen lang vochtig houden;
wachttijd respecteren

 

Bestaande gazons

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
In het voorjaar 20 - 30 g/m2
(2 - 3 kg/are)
de graszode moet droog zijn, de bodem integendeel moet vochtig zijn
Bemesting op elk gewenst moment mogelijk 20 - 30 g/m2
(2 - 3 kg/are)
de graszode moet droog zijn, de bodem integendeel moet vochtig zijn

 

Bijkomende informatie:

 • Voor de bemesting van gazons principieel alleen PERLKA® (gekorrelde kalkcyanamide) gebruiken.
 • Bij sterke overwoekering van het gazon met onkruiden en mos 10 tot 14 dagen na de eerste bemesting een tweede maal behandelen met dezelfde dosis.
 • In geen geval meer dan 40 g/m2 in één gift op een bestaand gazon uitstrooien, daar anders het gazon kortstondig kan beschadigd worden.
 • Overlappingen bij het uitstrooien vermijden.

Gelieve onze veiligheidsvoorschriften voor de omgang met kalkcyanamide na te leven.

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Ir. Hubert Willems.

Kalkcyanamide laat de tabak walmen

 

 • Aan de behoeften aangepaste langdurige stikstofwerking ook bij vroegtijdige bemesting.
 • Opdroging met uniforme kleur.
 • Hoge kwaliteit door laag nitraatgehalte in het blad en door verbetering van het opbranden en het as.
 • Kalkcyanamide verhoogt de biologische activiteit van de bodem en bevordert zo de natuurlijke weerstand tegen bodemgebonden plagen zoals bijv. (bvb. wortelbrand, verwelkingsziekte).
 • Slakken,engerlingen en aardrupsen vermijden deze zones die bemest zijn met kalkcyanamide
 • Versterkt de concurrentiekracht van het gewas tegen onkruid.

 

Toepassingsadvies

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
Ca. 4 weken vóór het planten 300 - 500 kg/ha wachttijd respecteren

 

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

 

Kalkcyanamide maakt van uw tuinafval een hoogwaardige compost

 

 • De bijzondere stikstofvorm en het hoge gehalte aan kalk bevorderen de activiteit van de micro-organismen en versnellen de verrotting van het organisch materiaal.
 • Met kalkcyanamide opgezette compost is sneller gebruiksklaar.
 • Met kalkcyanamide opgezette compost is sneller gebruiksklaar.
 • Met kalkcyanamide opgezette compost is vrij van kwalijke geuren.

 

Toepassingsadvies

Het organische materiaal wordt in 20 - 25 cm dikke lagen opgezet, indien nodig grondig natgemaakt en met 100 - 150g PERLKA® per kwadraatmeter laagoppervlak gelijkmatig bestrooid.

 

Bijkomende informatie:

 • Regenwormen worden bij deskundig gebruik niet geschaad.
 • De composthoop zal liefst niet hoger dan 1,50 m opgezet worden.

Wij verzoeken U bij het gebruik van kalkcyanmide de veiligheidsvoorschriften na te leven.

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

Kalkcyanamide, de redder in het compostvat

 

 • De bijzondere stikstofvorm en het hoge gehalte aan kalk bevorderen de activiteit van de micro-organismen en versnellen de verrotting van het organisch materiaal.
 • Met kalkcyanamide opgezette compost is sneller gebruiksklaar.
 • Door de kalk wordt de vochtigheid gebonden.
 • Kalkcyanamide vermindert de reukontwikkeling.

 

Toepassing:

Na een laag organisch materiaal van ca. 25 cm dikte een handvol PERLKA® gelijkmatig over het vat verdelen.

Wij verzoeken U bij het gebruik van kalkcyanmide de veiligheidsvoorschriften na te leven.

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

Kalkcyanamide – een grote hulp in de boomkwekerij

 

 • De tegen uitspoeling beschermde stikstofvorm en de lang aanhoudende stikstofwerking van kalkcyanamide waarborgen een zekere stikstofverzorging over een lange tijdspanne, ook bij vroegtijdig uitstrooien.
 • Het hoge kalkgehalte verhindert een sterke daling van de pH-waarde in de bodem.
 • De bodemvruchtbaarheid wordt bevorderd.
 • De ziektedruk neemt af; kalkcyanamide verhoogt de biologische activiteit en de pH van de bodem. Het bevordert dus de natuurlijke antagonisten van bodemgewonden schimmelziekten. 
 • Versterkt het concurrentievermogen van de gewassen ten opzichte van onkruid.

 

Toepassingsadvies
Nieuwe aanplantingen

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke
2 - 3 weken vóór het verplanten 400 - 700 kg/ha in de bodem inwerken;
wachttijd respecteren

 

Bestaande aanplantingen

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
Einde februari tot begin maart 300 - 400 kg/ha niet op de bladeren van gevoelige bomen strooien (invretingsgevaar)

 

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.