Opgepast taalwissel

In de taal die U kiest, is enkel “Landbouw” ter beschikking. Wanneer U verder wil gaan in de door U gewenste taal komt U automatisch op de bladzijde “Landbouw” terecht. De volledige inhoud kan via onze globale bladzijde in het Duits of Engels opgeroepen worden.

Meer Terug naar de globale pagina
Kalkcyanamide – gelukkige koeien op gezonde weiden
Kalkcyanamide brengt uw paardenweiden op dreef

Grasland

Kalkcyanamide maakt meer van uw weiden

 

Basisvoeder is goedkoper dan krachtvoeder. Vandaar dat iedere veehouder er moet naar streven een hoogwaardig basisvoeder te produceren.

 • De bijzondere stikstofwerking in combinatie met de kalkwerking zorgt voor een optimale samenstelling van de weideflora.
 • Voederwaarde en smakelijkheid van het voeder worden verbeterd.
 • Het hoge kalkgehalte werkt de bodemverzuring tegen.
 • Het voorkomen van paardebloemen wordt door een kalkcyanamidebemesting aanzienlijk verminderd. Gelijktijdig worden andere weideonkruiden zoals ereprijs, muur, boterbloem en pinksterbloem teruggedrongen, zonder hierbij de klavers te schaden.
 • De populatie van insectenlarven die de graszode beschadigen zoals bvb. de larven van de rouwvlieg en langpootmug (Tipula) wordt sterk verminderd.

 

Toepassingsadvies

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
In het voorjaar, wanneer de forsythia in bloei staat 300 - 400 kg/ha de graszode zal droog zijn, de bodem daarentegen vochtig
In het voorjaar, in het knopstadium van de paardebloem 300 - 400 kg/ha speciaal voor de bestrijding van paardebloemen; de bloeiknoppen van de paardebloemen moeten nog in het bladrozet zijn; de graszode moet vochtig zijn

 

Bijkomende informatie:

 • De door de bestrijding van paardebloemen ontstane open plekken moeten beslist door herinzaai gesloten worden!
 • Op nieuw ingezaaide weiden en grasland, welke sterk door onkruiden overwoekerd zijn, mag men pas na het eerste gebruik kalkcyanamide strooien!
 • Smele kan door een individuele behandeling (1 handvol PERLKA® per plant) bestreden worden.
 • Gras inzaai zonder de grond te scheuren: door het gebruik van 300 - 500 kg/ha PERLKA® 2 - 3 weken vóór de inzaai of herinzaai wordt de onkruiddruk aanzienlijk verminderd en het jonge gras kan zich ongestoord ontwikkelen. Als bijzonder gunstig tijdstip voor deze maatregel is er het voorjaar vanaf begin maart en de laatzomer tot begin september.

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

Kalkcyanamide brengt uw paardenweiden op dreef

 

Weidegang is voor paarden de natuurlijkste, gezondste en kostengunstigste vorm om paarden te houden. Paardenweiden vragen een zorgvuldig weidebeheer zoniet kunnen ze gemakkelijk probleemweiden worden.

Niet kwantiteit, maar kwaliteit wordt gevraagd. Daarom zweren succesvolle paardenhouders bij de inzet van kalkcyanamide:

 • Gelijkmatige en langdurige stikstofwerking.
 • Zijn kalkgehalte werkt de bodemverzuring tegen.
 • Door een optimale samenstelling, bestaande uit hogere en lagere grassen, klavers en voederkruiden, speelt kalkcyanmide het klaar een dichte, tegen betreden bestendige grasmat te bekomen. Hierdoor zorgt het voor een smakelijk, mineralenrijk en nitraatarm voeder.
 • Eieren en larven van talrijke weideparasieten, die zich in de graszode ophouden, worden door kalkcyanamide uitgeschakeld.
 • De populatie van insectenlarven die de graszode beschadigen, zoals bvb. de langpootmug (Tipula), wordt verminderd.
 • Onkruiden zoals Jacobskruiskruid, ereprijs, muur enz. maar ook mos worden teruggedrongen, zonder de klavers te schaden.

 

Toepassingsadvies

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
In het voorjaar bij het begin van de vegetatie, op het moment van de forsythiabloei 300 - 400 kg/ha de graszode moet droog zijn, de bodem integendeel moet vochtig zijn
Nabemesting in juli/augustus 300 - 400 kg/ha speciaal bij sterke parasietenbesmetting; de graszode moet droog zijn, de bodem integendeel moet vochtig zijn

 

Bijkomende informatie:

 • Zodra de cyanamidewerking van kalkcyanamide afgelopen is – te erkennen wanneer het gras terug groener wordt – kunnen de paarden terug op de weide (ca. 2 - 3 weken na het strooien van kalkcyanamide). 
 • Kalkcyanamide draagt bij tot de verbetering van de weidehygiëne en completeert hierdoor het veterinaire ontwormen van de paarden. 

Inzaai of herinzaai: door het gebruik van 300 - 500 kg/ha PERLKA® ca. 2 - 3 weken vóór de inzaai van het gras wordt de onkruiddruk aanzienlijk verminderd en het jonge gras een goede start mogelijk gemaakt.
Als bijzonder gunstig tijdstip voor deze maatregel is er het voorjaar vanaf begin maart en de laatzomer tot begin september.
Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

 

Kalkcyanamide – gelukkige koeien op gezonde weiden

 

 • Gelijkmatige en langdurige stikstofwerking.
 • De aan de behoeften van de planten aangepaste voeding geeft een kwalitatief hoogwaardig voeder met een hoog gehalte aan minerale stoffen.
 • Kalkcyanamide zorgt voor een optimale samenstelling van het grasbestand uit hogere en lagere grassen, klavers en voederkruiden.
 • Kalkcyanamide verhindert de besmetting van de weidedieren met leverbot, doordat het de gastheerslak, de levensnoodzakelijke tussengastheer van de leverbot, bestrijdt. Verder worden eieren en larven van talrijke andere weideparasieten vernietigd.
 • De populatie van insectenlarven die de graszode beschadigen zoals bvb. de larven van de rouwvlieg en langpootmug (Tipula) wordt sterk verminderd.
 • Onkruiden zoals paardebloem, ereprijs, muur enz. maar ook mos worden teruggedrongen, zonder de klavers te schaden.

 

Toepassingsadvies

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
In het voorjaar bij het begin van de vegetatie, op het moment van de forsythiabloei 300 - 400 kg/ha de graszode moet droog zijn, de bodem integendeel moet vochtig zijn
Nabemesting is op ieder moment mogelijk 300 kg/ha wachttijd respecteren alvorens de dieren terug in de weide kunnen; de graszode moet droog zijn, de bodem integendeel moet vochtig zijn

 

Bijkomende informatie:

 • Zodra de cyanamidewerking van de kalkcyanamide afgelopen is – te erkennen aan het opnieuw groener worden van het gras – kunnen de dieren opnieuw in de weiden gelaten worden (ca. 2-3 weken na het bemesten).
 • Op vochtige, sterk gespleten weiden met wateropeningen moet men om een succesvolle leverbotbestrijding te krijgen de dosis tot 500 kg/ha PERLKA® verhogen.
 • Kalkcyanamide complementeert de veterinaire ontworming van de dieren, doordat het een herinfectie op de weide verhindert.
   

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

Kalkcyanamide – gezonde dieren op gezonde weiden

 

Op grasland en weiden die door schapen, geiten, wild, pluimvee of andere dieren beweid worden, kan men kalkcyanamide gebruiken, om de volgende effecten te benutten:

 • Gelijkmatige en langdurige stikstofwerking.
 • De aan de behoeften van de planten aangepaste voeding geeft een kwalitatief hoogwaardig voeder met een hoog gehalte aan minerale stoffen.
 • Kalkcyanamide zorgt voor een optimale samenstelling van het grasbestand uit hogere en lagere grassen, klavers en voederkruiden.
 • Kalkcyanamide verhindert de besmetting van de weidedieren met leverbot, doordat het de gastheerslak, de levensnoodzakelijke tussengastheer van de leverbot, bestrijdt. Verder worden eieren en larven van talrijke andere weideparasieten vernietigd.
 • De populatie van insectenlarven die de graszode beschadigen zoals bvb. de larven van de rouwvlieg en langpootmug (Tipula) wordt sterk verminderd.
 • Onkruiden zoals paardebloem, ereprijs, muur enz. maar ook mos worden teruggedrongen, zonder de klavers te schaden.

 

Toepassingsadvies

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
In het voorjaar bij het begin van de vegetatie, op het moment van de forsythiabloei 300 - 400 kg/ha de graszode moet droog zijn, de bodem integendeel moet vochtig zijn
Nabemesting is op ieder moment mogelijk 300 kg/ha wachttijd respecteren alvorens de dieren terug in de weide kunnen; de graszode moet droog zijn, de bodem integendeel moet vochtig zijn

 

Bijkomende informatie:

 • Zodra de cyanamidewerking van de kalkcyanamide afgelopen is – te erkennen aan het opnieuw groener worden van het gras – kunnen de dieren opnieuw in de weiden gelaten worden (ca. 2-3 weken na het bemesten).
 • Op vochtige, sterk gespleten weiden met wateropeningen moet men om een succesvolle leverbotbestrijding te krijgen de dosis tot 500 kg/ha PERLKA® verhogen.
 • Kalkcyanamide complementeert de veterinaire ontworming van de dieren, doordat het een herinfectie op de weide verhindert.

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

Kalkcyanamide voor een gezond en groen gazon

 

 • De langzaam aanvangende en langdurige stikstofwerking verhindert een massale groei en zorgt wekenlang voor een groen gazon.
 • Het hoge gehalte aan actieve kalk zorgt voor een goede bodemstructuur en bevordert de micro-organismen.
 • Talrijke onkruiden alsook paardebloem, algen en mos worden teruggedrongen.
 • Schadelijke dieren die de graszode beschadigen worden met succes bestreden.
 • Bodemgebonden schadelijke schimmels worden sterk verminderd.

 

Toepassingsadvies
Inzaai van gazon

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
14 dagen vóór het inzaaien 40 - 50 g/m2
(4 - 5 kg/are)
vlak in de bodem inwerken; de grond indien mogelijk 14 dagen lang vochtig houden;
wachttijd respecteren

 

Bestaande gazons

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
In het voorjaar 20 - 30 g/m2
(2 - 3 kg/are)
de graszode moet droog zijn, de bodem integendeel moet vochtig zijn
Nachdüngung jeder Zeit möglich 20 - 30 g/m2
(2 - 3 kg/are)
de graszode moet droog zijn, de bodem integendeel moet vochtig zijn

 

Bijkomende informatie:

 • Voor de bemesting van gazons principieel alleen PERLKA® (gekorrelde kalkcyanamide) gebruiken.
 • Bij sterke overwoekering van het gazon met onkruiden en mos 10 tot 14 dagen na de eerste bemesting een tweede maal behandelen met dezelfde dosis.
 • In geen geval meer dan 40 g/m2 in één gift op een bestaand gazon uitstrooien, daar anders het gazon kortstondig kan beschadigd worden..
 • Overlappingen bij het uitstrooien vermijden.

Gelieve onze veiligheidsvoorschriften voor de omgang met kalkcyanamide na te leven.

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

Kalkcyanamide - de alternatieve meststof voor fairways

 

 • De langzaam aanvangende en langdurige stikstofwerking verhindert een massale groei en zorgt wekenlang voor een groen gazon.
 • Het hoge gehalte aan actieve kalk zorgt voor een goede bodemstructuur en bevordert de micro-organismen.
 • Talrijke onkruiden alsook algen en mos worden teruggedrongen
 • De insectenlarven die de graszode beschadigen zoals bvb. de larven van de rouwvlieg (Bibioniden), de langpootmug (Tipula) en de straalmug (Philia) worden met succes bestreden.
 • Schadelijke schimmels worden sterk verminderd.

 

Toepassingsadvies

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
Steeds mogelijk per gift
200 - 250 kg/ha
op opgedroogd gras maar nog vochtige bodem
In het vroege voorjaar, tegen larven die de graszode beschadigen twee deelgiften van elk 200 kg/ha de deelgiften met een pauze van 7 tot 14 dagen strooien

 

Bijkomende informatie:

 • Principieel PERLKA® gebruiken.
 • Per enkelvoudige gift niet meer dan 200 - 250 kg/ha (40 - 50 kg N/ha) strooien. Indien het nodig is een hogere dosis aan stikstof te strooien, PERLKA® in twee deelgiften van elk 200 - 250 kg/ha, met een pauze van 7 tot 14 dagen.
 • Op zuivere aansluitingswegen letten, overlappingen vermijden.
 • Bij natuurlijke weiden is de verdraagzaamheid van de grassen voor kalkcyanamide uit ervaring zeer goed. Voor de toepassing van PERLKA® op greens en opslagplaatsen is er nog onvoldoende ervaring aanwezig. Wij raden daarom aan eerst op een kleine oppervlakte de verdraagzaamheid te testen.

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.