Bodemvruchtbaarheid | AlzChem

Bodemvruchtbaarheid

Kalkcyanamide – omdat uw bodem vruchtbaar blijft
 

In een langdurige proef over 53 jaar, uitgevoerd door het Institut für Pflanzenernährung van de Technischen Universität München-Weihenstephan, werd duidelijk aangetoond, dat een regelmatige toepassing van kalkcyanamide tot een aanzienlijke stijging van de enzymenactiviteiten in de bodem leidt. Deze activiteiten gelden als maatstaf voor de biologische activiteit van de bodem. Zoals duidelijk uit de volgende grafiek blijkt, bereiken praktisch alle activiteitsparameters hun maximum bij de door kalkcyanamide bemeste bodems.