Opgepast taalwissel

In de taal die U kiest, is enkel “Landbouw” ter beschikking. Wanneer U verder wil gaan in de door U gewenste taal komt U automatisch op de bladzijde “Landbouw” terecht. De volledige inhoud kan via onze globale bladzijde in het Duits of Engels opgeroepen worden.

Meer Terug naar de globale pagina

PERLKA® Kalkstikstof

Aardappelen – Ritnaalden – Schurft – Rhizoctonia – Kwaliteit

Het wordt steeds moeilijker om aan de hoge kwaliteitseisen van de handel in consumptieaardappelen te voldoen. Dit komt omdat inzake de gewasbescherming meer beperkingen worden opgelegd en de nog steeds toegelaten middelen vaak onvoldoende efficiënt blijken te zijn. Daarom moet u er alles aan doen om de kwaliteit van de knollen te waarborgen door middel van gepaste adviezen en beheersmaatregelen!

Gaat u voor kwaliteit en zekerheid?

Effect op het rendement
DOOR HET GELEIDELIJK VRIJKOMEN VAN STIKSTOF IN DE BODEM (BOVENDIEN IS ER GEEN GEVAAR VOOR UITSPOELING)
Afbeelding links

 

Aantasting door ritnaalden
DE REACTIEVE FASE VERDRIJFT DE RITNAALDEN, OOK BIJ EEN GERINGE AANTASTING
Afbeelding rechts