Opgepast taalwissel

In de taal die U kiest, is enkel “Landbouw” ter beschikking. Wanneer U verder wil gaan in de door U gewenste taal komt U automatisch op de bladzijde “Landbouw” terecht. De volledige inhoud kan via onze globale bladzijde in het Duits of Engels opgeroepen worden.

Meer Terug naar de globale pagina

Perlka® Kalkstikstof

Weideparasieten - Diergezondheid - Graskwaliteit - Meer dan alleen maar kalk+stikstof

Verschillende factoren bedreigen uw grasland steeds opnieuw. Hierbij beschrijven we het positieve effect van een toepassing met Perlka®  naast het bemestingseffect maar ook van de talrijke nevenwerkingen. Misschien bieden wij ook de oplossing voor uw probleem?

Perlka® zorgt voor een duurzame weideverzorging

Welke percelen lopen een bijzonder groot risico?

  • Weiden die begraasd worden in de herfst
  • Kalverweiden
  • Open weiden in de buurt van de boerderij

Denk bij het terugdringen van weideparasieten niet alleen aan het onder controle houden bij het dier alleen, maar ook aan het beheersen op de weide zelf om her-infectie te voorkomen.

Resultaat: Een weidebemesting met kalkstikstof onderbreekt de cyclus van de parasieten!