Versnelde verroting | AlzChem

Opgepast taalwissel

In de taal die U kiest, is enkel “Landbouw” ter beschikking. Wanneer U verder wil gaan in de door U gewenste taal komt U automatisch op de bladzijde “Landbouw” terecht. De volledige inhoud kan via onze globale bladzijde in het Duits of Engels opgeroepen worden.

Meer Terug naar de globale pagina

Versnelde verroting

Kalkcyanamide zorgt voor een betere verrotting

 

De versnelde verrotting van organisch materiaal met de hulp van kalkcyanamide werd vroeger benut voor het maken van zogenaamd "kunstmest" en "broeiaarde". Tegenwoordig wordt kalkcyanamide ingezet voor de aanmaak van zogenaamde compost.

Het voorhanden zijnde organisch materiaal heeft dikwijls een grote C/N- verhouding van ca. 80:1. De voor de verrotting verantwoordelijke micro-organismen hebben behoefte aan een kleinere C/N-verhouding van ca. 20:1. Dit betekent, dat aan het verrottingsmateriaal stikstof moet toegevoegd worden, zodat de bacteriënfauna zich beter ontwikkelen kan. Verder ontstaan tijdens het verrottingsproces organische zuren, die geneutraliseerd moeten worden, alvorens ze voor de vorming van waardevolle huminstoffen gebruikt kunnen worden.

Deze beide voorwaarden voor een vlugge verrotting van het organisch materiaal - aanvullende stikstof en neutralisatie van de zuren – vervult kalkcyanamide. Zoals proeven van de Universität Göttingen aangetoond hebben, zorgt kalkcyanamide in tegenstelling tot andere meststoffen niet alleen voor een versnelde verrotting maar ook tot een completer omzetting van het organische materiaal.

De versnelde verrotting bewerkt een snellere en sterkere inkrimping van de composthoop en waarborgt zo een betere benutting van de ruimte.