Stikstofwerking | AlzChem

Opgepast taalwissel

In de taal die U kiest, is enkel “Landbouw” ter beschikking. Wanneer U verder wil gaan in de door U gewenste taal komt U automatisch op de bladzijde “Landbouw” terecht. De volledige inhoud kan via onze globale bladzijde in het Duits of Engels opgeroepen worden.

Meer Terug naar de globale pagina

Stikstofwerking

Kalkcyanamide – verzorgt uw planten gelijkmatig en langdurig met stikstof
 

De in kalkcyanamide gebonden stikstof is niet onmiddellijk voor de planten beschikbaar. Eerst na de omzetting van de meststof in de bodem ontstaat ammonium (NH4), dat door de planten direct kan opgenomen worden langs de wortels.

De verdere omzetting van ammonium- in nitraatstikstof (= nitrificatie) is bij kalkcyanamide vertraagd (= nitrificatieremming). Dit betekent, dat na het uitstrooien slechts weinig nitraatstikstof beschikbaar is, de vorming ervan in de loop der tijd toeneemt en de nitraattoelevering zodoende overeen komt met de natuurlijke behoeften van de cultuurplanten tijdens het verloop van hun groei. Gelijktijdig geschiedt een ammoniumbeklemtoonde stikstofvoeding wat voor veel culturen plantfysiologisch een voordeel is.

 

 

In tegenstelling tot nitraat dat in de bodemoplossing licht mobiel is, wordt ammonium aan bodemcolloïden (kleimineralen) gebonden. Daarom wordt ammonium ook bij sterke neerslag niet uitgespoeld en wordt steeds verder opgenomen.

 

 

De geleidelijke vrijzetting van ammoniumstikstof uit kalkcyanamide en de nitrificatieremming bewerken, dat kalkcyanamide de planten gelijkmatig en gedurende lange tijd ter beschikking staat.