Omzetting | AlzChem

Opgepast taalwissel

In de taal die U kiest, is enkel “Landbouw” ter beschikking. Wanneer U verder wil gaan in de door U gewenste taal komt U automatisch op de bladzijde “Landbouw” terecht. De volledige inhoud kan via onze globale bladzijde in het Duits of Engels opgeroepen worden.

Meer Terug naar de globale pagina

Omzetting

De omzetting van kalkcyanamide in de bodem

Na het uitstrooien zet kalkcyanamide zich onder invloed van de bodemvochtigheid in verschillende stappen om in bodemverbeterende kalk en voor de plantenopneembare ammoniumstikstof.

In de eerste deelreactie wordt kalkcyanamide in kalk en vrije cyanamide omgevormd. Het tussenproduct, de vrije cyanamide, wordt verder volledig in voor de planten opneembare ammonium omgezet.

In strijd met de ver verbreidde mening ontstaat bij de omzetting van kalkcyanamide geen giftig cyanidegas, dat uit de bodem zou kunnen ontsnappen, maar wel vrije cyanamide, dat in waterige oplossing in de bodem blijft.

 

Een deel van de vrije cyanamide reageert verder tot dicyaandiamide (DCD). Dit DCD heeft nitrificatieremmende eigenschappen, d.w.z. het vertraagt de door bepaalde bodembacteriën (Nitrosomonas en Nitrobacter) veroorzaakte omzetting van ammoniumstikstof tot nitraat.
 

Schema van de nitrificatie:

 

Dicyaandiamide remt uitsluitend de activiteit van Nitrosomonas-bacteriën, en niet die van Nitrobacter. Zodoende kan er zich geen voor de planten schadelijk nitriet in de bodem vormen.

 Algemeen laat de omzetting van kalkcyanamide in de bodem zich in twee fasen onderverdelen: de cyanamidefase en de meststoffase.

 

Tijdens de cyanamidefase ontvouwt kalkcyanamide zijn talrijke nevenwerkingen. De werkstof vrije cyanamide blijft, afhankelijk van de omzettingsomstandigheden, 8-14 dagen lang in de bodem. De snelheid van omzetting hangt af van bodemvochtigheid, -temperatuur, -activiteit, humusgehalte en cyanamideconcentratie in de bodem.

Bijzonder te benadrukken is, dat kalkcyanmide geen schadelijke residu's in de bodem achterlaat. De vrije cyanamide wordt volledig in ureum omgevormd en dient alzo tot voeding van de planten. Ook de nitrificatieremmer dicyaandiamide wordt langzaam tot ureum afgebroken. Dit betekent dat op het einde alle werkstoffen voor de cultuurplanten als voedsel ter beschikking staan en er zich geen bodemvreemde afbraakproducten vormen.