Kalkwerking | AlzChem

Opgepast taalwissel

In de taal die U kiest, is enkel “Landbouw” ter beschikking. Wanneer U verder wil gaan in de door U gewenste taal komt U automatisch op de bladzijde “Landbouw” terecht. De volledige inhoud kan via onze globale bladzijde in het Duits of Engels opgeroepen worden.

Meer Terug naar de globale pagina

Kalkwerking

Kalkcyanamide – verbetert de structuur van uw bodem

Kalk is noodzakelijk:
 

  • voor het instandhouden van een optimale pH-waarde
  • voor de bevordering van de micro-organismen
  • voor de positieve beïnvloeding van de kruimstabiliteit
  • voor het sturen van de op- en afbouwprocessen
  • voor de plantenvoeding

De commerciële kalkcyanamide bevat ca. 50 à 60% kalk (PERLKA® of poeder kalkcyanamide). Hiervan is een derde tot de helft vrije kalk. De rest is in calciumcyanamide chemisch gebonden en komt bij de omzetting in de bodem vrij. Deze vrijkomende kalk heeft een bijzonder intensieve werking, omdat hij "in statu nascendi" (op het moment van ontstaan) uiterst reactief is.

Kalkwaarde: Kenschetsend voor de kalkwerking van een stikstofmeststof is de zogenaamde kalkwaarde. Levert een meststof meer kalk, dan dat er nodig is voor de neutralisatie van de zuren, die bij de stikstofomzetting in de bodem ontstaan, is zijn kalkwaarde positief. In het omgekeerde geval is zijn kalkwaarde negatief, d.w.z. hij teert op het kalkgehalte van de bodem, waardoor de pH-waarde van de bodem daalt.

 

Kalkwaarde verschillende stikstofmeststoffen
Meststof Winst resp. Verlies aan kalk in kg CaO
per 100 kh Meststof per 100 kg N
Kalkcyanamide Perlka® 19,8% N +30 +152
Kalknitraat 15,5% N +13 +80
Kalkammonsalpeter 27% N -16 -58
Ureum 46% N -46 -100
NPK, e.g. 13-13-21 -13 -100
Ammoniumsulfaatsalpeter 26 -51 -196
DAP 18-46 -37 -205
Ammoniumsulfaat 21% -63 -300

 

Zoals vit de tabel blykt staan by PERLKA® per 100 kg N terens 152 kg kalk (als CaO gerekend) ter beschikking. Es is geen andere stikstofmeststof die zoveel snelverkende calcium berat of PERLKA®.