Opgepast taalwissel

In de taal die U kiest, is enkel “Landbouw” ter beschikking. Wanneer U verder wil gaan in de door U gewenste taal komt U automatisch op de bladzijde “Landbouw” terecht. De volledige inhoud kan via onze globale bladzijde in het Duits of Engels opgeroepen worden.

Meer Terug naar de globale pagina

Golfterreinen

Kalkcyanamide - de alternatieve meststof voor fairways

 

  • De langzaam aanvangende en langdurige stikstofwerking verhindert een massale groei en zorgt wekenlang voor een groen gazon.
  • Het hoge gehalte aan actieve kalk zorgt voor een goede bodemstructuur en bevordert de micro-organismen.
  • Talrijke onkruiden alsook algen en mos worden teruggedrongen
  • De insectenlarven die de graszode beschadigen zoals bvb. de larven van de rouwvlieg (Bibioniden), de langpootmug (Tipula) en de straalmug (Philia) worden met succes bestreden.
  • Schadelijke schimmels worden sterk verminderd.

 

Toepassingsadvies

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
Steeds mogelijk per gift
200 - 250 kg/ha
op opgedroogd gras maar nog vochtige bodem
In het vroege voorjaar, tegen larven die de graszode beschadigen twee deelgiften van elk 200 kg/ha de deelgiften met een pauze van 7 tot 14 dagen strooien

 

Bijkomende informatie:

  • Principieel PERLKA® gebruiken.
  • Per enkelvoudige gift niet meer dan 200 - 250 kg/ha (40 - 50 kg N/ha) strooien. Indien het nodig is een hogere dosis aan stikstof te strooien, PERLKA® in twee deelgiften van elk 200 - 250 kg/ha, met een pauze van 7 tot 14 dagen.
  • Op zuivere aansluitingswegen letten, overlappingen vermijden.
  • Bij natuurlijke weiden is de verdraagzaamheid van de grassen voor kalkcyanamide uit ervaring zeer goed. Voor de toepassing van PERLKA® op greens en opslagplaatsen is er nog onvoldoende ervaring aanwezig. Wij raden daarom aan eerst op een kleine oppervlakte de verdraagzaamheid te testen.

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.