Opslag | AlzChem

Opgepast taalwissel

In de taal die U kiest, is enkel “Landbouw” ter beschikking. Wanneer U verder wil gaan in de door U gewenste taal komt U automatisch op de bladzijde “Landbouw” terecht. De volledige inhoud kan via onze globale bladzijde in het Duits of Engels opgeroepen worden.

Meer Terug naar de globale pagina

Opslag

Richtlijnen voor de stockage

  • De opslagplaatsen zijn vóór de ontvangst van kalkcyanamide en PERLKA® en speciaal voor los product zorgvuldig te reinigen.
  • Kalkcyanamide moet men droog stockeren en tegen vochtigheid beschermen.
  • Niet samen stockeren met licht ontvlambare en brandbare stoffen.
  • Gescheiden opslag van ammoniumhoudende meststoffen, alsook van zure en basisch reagerende stoffen.
  • Kalkcyanamide mag enkel samen met ammonium- en ammoniumnitraathoudende meststoffen gestockeerd worden wanneer het er voldoende ver van gescheiden is

Voldoende scheiding betekent:

- minimum afstand van 2,50 m bij losse stockage.

- stockage van niet reagerende stoffen tussen de te scheiden producten.

- aangepaste scheidingswanden tussen de te scheiden stoffen.

- minimum afstand van 1 m wanneer kalkcyanamide en producten van Groep B en C verpakt zijn

  • Bij kalkcyanamide en PERLKA® los zijn er geen materiaalgebonden stockageproblemen, daar het product noch hout, beton, kunststof of staal aantast.
  • Bij stockage in laagbouw opslagplaatsen moet men letten op de gebruikelijke principes voor de stockering in vrac van minerale meststoffen (afdekken met PE-folie).
  • Stockage in torensilo's is zonder moeilijkheden mogelijk; brugvorming en samenklontering zijn bij het vermijden van vochtigheidstoevoer niet te verwachten.
  • Transport en tussenstockage in veldcontainers zijn probleemloos.