Mengbaarheit | AlzChem

Opgepast taalwissel

In de taal die U kiest, is enkel “Landbouw” ter beschikking. Wanneer U verder wil gaan in de door U gewenste taal komt U automatisch op de bladzijde “Landbouw” terecht. De volledige inhoud kan via onze globale bladzijde in het Duits of Engels opgeroepen worden.

Meer Terug naar de globale pagina

Mengbaarheit

PERLKA® als mengingspartner
 

Een doelgericht mengen van meststoffen waarborgt, dat de voor een evenwichtige plantenvoeding noodzakelijke voedingsstoffen in een arbeidsgang kunnen uitgebracht worden.

Ook PERLKA® kan als mengingscomponent gebruikt worden. Hierbij moet men toch de volgende punten in acht nemen:

Ook PERLKA® kan als mengingscomponent gebruikt worden. Hierbij moet men toch de volgende punten in acht nemen:

  • Mengsels met ammoniumhoudende meststoffen kunnen niet gemaakt worden, daar door het kalkgehalte van PERLKA®, stikstof onder de vorm van ammoniak uit het mengsel wordt vrijgezet.
  • Wanneer men meststoffen met wateroplosbare fosfaten als mengpartners inzet, kan het mengsel niet voor lange tijd gestockeerd worden, daar anders de wateroplosbare fosfaten langzaam in niet oplosbare fosfaten omgezet worden.
  • Mengsels met hygroscopisch werkende meststoffen moeten zo snel mogelijk uitgestrooid worden om vorming van klonters te vermijden.
  • Om bij het uitstrooien van het mengsel een gelijkmatige verdeling te kunnen waarborgen moet men er op letten dat de korrelgrootte van de te mengen meststoffen ongeveer gelijk is.

 

 

In de volgende tabel is de mengbaarheid van PERLKA® met enkele uitgekozen minerale meststoffen weergegeven:

meststof mengbaarheid
ruwe fosfaten +
kaliumsulfaat +
patentkali +
thomaskali +
gekorrelde kali (KCI) +
   
kaïniet o
ureum o
Kalknitraat o
triple-superfosfaat, superphosphat o
gedeeltelijk ontsloten ruwe fosfaten o
DAP; MAP o
   
kalkammonsalpeter -
ammoniumsulfaat, ammonsulfaatsalpeter -

 

Legende:

+ mengbaar en stockeerbaar
o mengbaar, maar niet stockeerbaar
- niet mengbaar