Opgepast taalwissel

In de taal die U kiest, is enkel “Landbouw” ter beschikking. Wanneer U verder wil gaan in de door U gewenste taal komt U automatisch op de bladzijde “Landbouw” terecht. De volledige inhoud kan via onze globale bladzijde in het Duits of Engels opgeroepen worden.

Meer Terug naar de globale pagina
Calkcyanamide maakt de kolen dik
Kalkcyanamide laat de asperges spitsen
Kalkcyanamide – zodat uw sla zijn kop niet verliest

Groenteteelt

Calkcyanamide maakt de kolen dik
 

 • De gelijkmatige en langdurige levering van stikstof is de waarborg voor een harmonische groei en bevordert de vorming van vaste kolen van hoge kwaliteit.
 • Het hoge gehalte aan kalk werkt de verzuring en de korstvorming van de bodem tegen.
 • De verrotting van de oogstresten wordt versneld.
 • De ziektedruk neemt af; kalkcyanamide verhoogt de biologische activiteit en de pH van de bodem. Het bevordert dus de natuurlijke antagonisten van bodemgewonden schimmelziekten (knolvoet) .
 • Versterkt het concurrentievermogen van de gewassen ten opzichte van onkruid.

 

Toepassingsadvies
Minder gevaar voor knolvoet

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
1 - 2 weken vóór het planten of zaaien 500 kg/ha grondig in de bodem inwerken, het beste infrezen
2 - 3 weken na het zaaien / planten 400 - 500 kg/ha* koolplanten goed uitgegroeid of gezaaide kool 10 - 15 cm hoog

* Bij bloemkool niet meer dan 300 kg/ha, bij chinese kool geen kopbemesting 

 

Verminderde onkruiddruk en bemesting

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
2 - 3 weken vóór het planten of zaaien 400 - 500 kg/ha vlak in de bodem inwerken
2 - 3 weken na het planten 400 - 500 kg/ha strooien op droge planten maar vochtige bodem

 

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

Sla

Kalkcyanamide – zodat uw sla zijn kop niet verliest

 

 • De langzame, aan de behoeften aangepaste levering van stikstof vermindert het doorschieten en voorkomt een te hoog nitraatgehalte in de geoogste sla.
 • Hoge opbrengst door een gelijkmatig plantenbestand.
 • Versnelde verrotting van de oogstresten en verbetering van de bodemstructuur.
 • Versterkt de concurrentiekracht van het gewas tegen onkruid.
 • Slakken vermijden deze zones die bemest zijn met kalkcyanamide.
 • Kalkcyanamide verhoogt de biologische activiteit van de bodem en bevordert zo de natuurlijke weerstand tegen bodemgebonden plagen (minder sclerotiniarot en andere schadelijke schimmels zoals Rhizoctonia, valse meeldauw, Pythium en Botrytis).

 

Toepassingsadvies

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
Vóór het planten 300 - 400 kg/ha wachttijd respecteren:
in het voorjaar: 2 - 2 1/2 weken
in de zomer : 1 - 1 1/2 weken

 

Bijkomende informatie:

 • Door het gebruik van kalkcyanmide zijn er geen problemen met residu's en met de volgende teelten.

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

Kalkcyanamide geeft vaart aan uw prei

 

 • De langdurige stikstofwerking komt tegemoet aan de late stikstofbehoeften van de prei en verbetert de stengeldikte en -lengte.
 • Door de bijzondere samenstelling van kalkcyanamide worden de stikstofverliezen geminimaliseerd.
 • Het hoge gehalte aan actieve kalk verbetert de bodemstructuur.
 • Kiemende en opkomende onkruiden worden onderdrukt.
 • Bodemgebonden schimmelziekten worden sterk verminderd.

 

Toepassingsadvies

Gezaaide prei

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
Vóór het zaaien 300 - 350 kg/ha wachttijd van 8 - 14 dagen; inwerken

 

Geplante prei

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
Vóór het planten 300 - 350 kg/ha wachttijd van 8 - 14 dagen aanhouden; eventueel vlak in de bodem inwerken
Kopbemesting 300 - 400 kg/ha ca. 14 dagen na het planten; PERLKA®-korrels mogen nog niet in de bladoksels kunnen vallen

 

Bijkomende informatie:

 • Met apparaten voor rijenbemesting kan PERLKA® ook nog op een later tijdstip toegepast worden.

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

Kalkcyanamide maakt de uien pikant

 

 • Aan de behoeften aangepaste, langdurige en zekere stikstofwerking
 • Minder verliezen door uitspoeling op lichte bodems door de stabiele stikstofvorm
 • Gelijkmatige, vlotte opgroei door de betere kruimstructuur (kalkwerking)
 • Versterkt de concurrentiekracht van het gewas tegen onkruid

 

Toepassingsadvies

Toepassingstermijn Dosis  
Bemesting vóór het zaaien 300 - 400 kg/ha vlak inwerken;
8 - 14 dagen wachttijd
Overbemesting
Winteruien
300 - 400 kg/ha
 
bij het vegetatiebegin op vochtige bodem maar droge planten
Zomeruien 300 - 400 kg/ha op vochtige bodem vanaf 10 cm gewashoogte

 

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

Kalkcyanamide laat de asperges spitsen
 

 • Langzame en langdurige levering van stikstof volgens de behoeften van de aspergeplanten.
 • Geen verliezen door uitspoeling ook niet op lichte bodems.
 • Het hoge gehalte aan kalk komt de hoge behoeften van de asperges tegemoet.
 • Versterkt de concurrentiekracht van het gewas tegen onkruid.

 

Toepassingsadvies

In het eerste standjaar

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
1. Gift: tussen het planten en de opkomst 200 kg/ha de steile damflanken door eggen tot zachte golven afvlakken
2. Gift: bij handhoge planten, alvorens ze zich vertakken 200 kg/ha  

 

 

In het tweede standjaar

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
Na het afploegen 300 - 500 kg/ha onkruiden moeten opgekomen zijn, maar het 4-bladstadium nog niet overschreden hebben

 

Vanaf het derde standjaar

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
Na het afploegen 300 - 500 kg/ha onkruiden moeten opgekomen zijn, maar het 4-bladstadium nog niet overschreden hebben

 

Bijkomende informatie:

 • PERLKA® zo mogelijk op vochtige bodem maar droge planten strooien.
 • Principieel kalkcyanamide vóór de ontwikkeling van de vederblaadjes van de asperges strooien.

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

Kalkcyanamide is nagenoeg in alle culturen inzetbaar.
De hiernavolgende tabel geeft enkel richtwaarden voor de dosis en toepassingstijdstip van enkele culturen. Wanneer U vragen heeft over de toepassing van kalkcyanamide – over een specifieke cultuur of gans algemeen-, neem eenvoudig contact op met onze raadgever; wij staan graag ter uwer beschikking.

 

Cultur Dosis Toepassingstermijn, ook om de herbicide- en fungicide nevenwerking ten volle te benutten
Erwten 2 - 3 kg/are 1 - 2 weken vóór het zaaien of vanaf het doorspitsen tot ca. 10 cm gewashoogte
Grote stambonen 2 - 3 kg/are 1 - 2 weken vóór het zaaien of vanaf het doorspitsen tot ca. 10 cm gewashoogte
Grote stambonen 2 - 3 kg/are 1- 2 weken vóór het zaaien of na het zaaien tot kort vóór de opkomst
Stambone 3 - 4 kg/are Vóór de opkomst
Wortelen 3 - 4 kg/are 2 - 3 weken vóór het zaaien
Spinazie 3 - 5 kg/are 2 - 3 weken vóór het zaaien
Augurken 3 - 6 kg/are 2 - 3 weken vóór het planten
Selder 6 - 10 kg/are 3 weken vóór het planten
Tomaten 6 - 10 kg/are 3 weken vóór het planten
Uien 3 - 6 kg/are 2 - 3 weken vóór het zaaien
Plantuie 3 - 5 kg/are ongeveer 2 - 3 weken na het stekken
Winteruien 4 - 5 kg/are Bij het begin van de vegetatie in het voorjaar
Rabarber 4 - 8 kg/are Vóór het uitlopen in het voorjaar