Opgepast taalwissel

In de taal die U kiest, is enkel “Landbouw” ter beschikking. Wanneer U verder wil gaan in de door U gewenste taal komt U automatisch op de bladzijde “Landbouw” terecht. De volledige inhoud kan via onze globale bladzijde in het Duits of Engels opgeroepen worden.

Meer Terug naar de globale pagina
Kalkcyanamide voor gezonde, robuuste aardbeigewassen
Kalkcyanamide brengt kwaliteit in de fruitteelt

Fruiteelt

Kalkcyanamide voor gezonde, robuuste aardbeigewassen

 • De optimale combinatie van langdurig werkende stikstof en veel actieve kalk zorgt voor een stabiel plantenweefsel en bevordert de vorming van gezonde, vaste vruchten.
 • Het hoge gehalte aan actieve kalk verbetert de bodemstructuur.
 • Versterkt het concurrentievermogen van de gewassen ten opzichte van onkruid.
 • De ziektedruk neemt af; kalkcyanamide verhoogt de biologische activiteit en de pH van de bodem. Het bevordert dus de natuurlijke antagonisten van bodemgewonden schimmelziekten.
 • Slakken vermijden deze zones die bemest zijn met kalkcyanamide.

 

Toepassingsadvies

Nieuwe aanplantingen

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
2 - 3 weken vóór het planten 300 - 400 kg/ha 5 - 10 cm diep in de bodem inwerken;
wachttijd respecteren
Frigo-Pflanzen 300 - 400 kg/ha zie bijkomende informatie hieronder

 

Bestaande aanplantingen

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
In het voorjaar, vóór het uitlopen 200 - 400 kg/ha op droog, goed geworteld gewas
Na de oogst 200 - 400 kg/ha op droog gewas of na het afmaaien / aftrommelen

 

 

Bijkomende informatie:

PERLKA® - Toepassing bij frigo-planten:
Bij planten volgens de voorschriften (1) kan kalkcyanamide zonder problemen als kopbemesting ingezet worden. De wortelbaard moet na het planten loodrecht onder de plant staan en de wortelhals moet met aarde bedekt zijn. Is de wortelbaard afgeknikt (4) of steekt de wortelhals boven het bodeoppervlak uit (2) of zit de wortelhals te diep (3), kan dit tot schade bij frigo-planten leiden.

Erdbeeren richtig pflanzen

Aardbeien onder folie:
Bei Erdbeerpflanzungen mit Folienauflage sollte PERLKA® nur zwischen die Reihen gestreut werden, damit keine PERLKA®- Körner in die Pflanzlöcher gelangen.

Speciaal als bodemontsmetting:

500 - 600 kg/ha PERLKA® 2 - 3 weken vóór het planten grondig in de bodem inwerken.

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

Kalkcyanamide brengt kwaliteit in de fruitteelt

 

 • Kalkcyanamide waarborgt een langdurige en aan de behoeften aangepaste stikstofverzorging en verbetert door de gelijktijdige calciumverzorging de vruchtvorming en de bewaarbaarheid van de vruchten.
 • Het hoge gehalte aan kalk werkt de verzuring en de korstvorming van de bodem tegen.
 • Kalkcyanamide zorgt voor een goede houtontwikkeling en daardoor een betere winterhardheid.
 • Talrijke bodemgebonden schadelijke schimmels, zoals bvb. appelschurft, stambasisrot, voetrot, bladvalziekte bij zwarte bessen enz., worden direct en door een versnelde verrotting van het afgevallen loof sterk teruggedrongen.
 • Dierlijke plagen zoals engerlingen, woelmuizen, draadwormen en regenwormen vermijden met kalkcyanamide bemeste zones.

 

Toepassingsadvies

Cultuur Dosis Toepassingstermijn
Hard- en steenfruit 250 - 350 kg/ha tijdens de vegetatierust, tot kort vóór het begin van het uitlopen
Bessenfrui 300 - 500 kg/ha in het vroege voorjaar, tot kort vóór het begin van de vegetatie

 

Aardbeien

Bijkomende informatie:

 • Door het strooien van kalkcyanamide in de herfst op de afgevallen bladeren wordt hier de verrotting versneld en daardoor de voedingsbodem aan vele schadelijke schimmels ontnomen.

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.