Opgepast taalwissel

In de taal die U kiest, is enkel “Landbouw” ter beschikking. Wanneer U verder wil gaan in de door U gewenste taal komt U automatisch op de bladzijde “Landbouw” terecht. De volledige inhoud kan via onze globale bladzijde in het Duits of Engels opgeroepen worden.

Meer Terug naar de globale pagina
Een breed scala van toepassingen
Kalkcyanamide laat de zonnebloemen stralen
Kalkcyanamide zorgt voor een zuiver gewas en een gezonde groei
Kalkcyanamide zorgt voor geweldige knollen
Kalkcyanamide - verbetert de structuur van de bodem

Akkerbouw

Kalkcyanamide zorgt voor geweldige knollen (zie ook bijgevoegde folder!)
 

 • De tegen uitspoeling beschermde stikstof geeft ook op lichte bodems zijn zekere werking: kalkstikstof heeft een resem van voordelen t.o.v. conventionele stikstofvormen
 • Het hoge gehalte aan kalk zorgt voor een goede beluchting van de bouwlaag.
 • Draadwormen vermijden met kalkcyanamide bemeste zones
 • Versterkt het concurrentievermogen van de gewassen ten opzichte van onkruid

 

Toepassingsadvies

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
Vóór het planten (vroege aardappelen) 300 - 500 kg/ha eventueel plastiekfolie aanstonds na het strooien aanbrengen
Tussen het planten en aanaarden (halfvroege tot late soorten) 300 - 500 kg/ha op vochtige bodem bvb. vóór of kort na het aaneggen strooien

 

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt u steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

Kalkcyanamide laat uw bieten probleemloos opgroeien
 

 • Zekere stikstofverzorging gedurende een lange tijd.
 • Het hoge gehalte aan actieve kalk verbetert de bodemstructuur en werkt alzo de korstvorming en hat verslempen tegen.
 • Suikergehalte en suikeropbrengst worden verbeterd.
 • Kalkcyanamide vermindert:
  - de opkomstziekten zoals bvb. wortelbrand
  - Rhizoctoniarot

 

Toepassingsadvies
Suikerbieten / Voederbieten

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
2 - 3 weken vóór het zaaien 500 - 600 kg/ha vlak in de bodem inwerken
6 - 10 dagen vóór het zaaien 400 kg/ha bij de voorbereiding van het zaaibed inwerken

 

Koolrapen

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
vóór het zaaien resp. planten 400 -600 kg/ha onderploegen of beter infrezen; goede bestrijding van knolvoet geen wachttijd

 

Soppelbieten

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
op de stoppels als voorvrucht 400 - 600 kg/ha met een schijvenegge inwerken; na het ploegen kan men onmiddellijk zaaien
Op de ruwe akker na het ploegen 300 -500 kg/ha vlak inwerken; wachttijd respecteren

 

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

Kalkcyanamide zorgt voor een zuiver gewas en een gezonde groei

 

 • De langzaam en langdurig werkende stikstof gaat een onproductieve massagroei tegen, dit betekent stevige gewassen, veel graan en weinig stro.
 • Kalkcyanamide verhoogt de biologische activiteit van de bodem en bevordert zo de natuurlijke weerstand tegen bodemgebonden plagen zoals bijv. Fusarium, meeldauw en andere blad-en aarziekten.
 • Slakken vermijden deze zones die bemest zijn met kalkcyanamide
 • Versterkt de concurrentiekracht van diverse gewassen tegen onkruid

 

Toepassingsadvies

Wintergraan

 

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
Vóór de zaaien 100 - 200 kg/ha geen wachttijd

Na het zaaien
EC 09 - 16*

300 kg/ha

geen nachtvorstgevaar

Kopbemesting in het voorjaar bij het begin van de vegetatie EC 21 - 29 300 - 500 kg/ha op goed ontwikkelde gewassen

* bij tarwe en gerst het beste in het 3 - 4 bladstadium, bij rogge in het 4 - 6 bladstadium.

 

Zomergraan

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
Vóór het zaaien 200 - 300 kg/ha grondig inwerken; geen wachttijd
Na het zaaien
EC 07 - 21
300 kg/ha strooien wanneer de grote massa aan onkruiden opkomt

 

Brouwerijgerst

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
Vóór de zaaien 200 - 300 kg/ha grondig inwerken; geen wachttijd
Kort na de opkomst 200 - 300 kg/ha  

 

Bijkomende informatie:

 • Onkruiden zijn het doeltreffendst te bestrijden vanaf het stadium der kieming tot aan het 4 bladstadium.
 • Het meest geschikte tijdstip, om de werking van kalkcyanamide tegen Cercosporella (legervoetziekte) gans te benutten, is de periode van hoofduitstoeling tot einde uitstoeling (EC 25-29).

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

Kalkcyanamide geeft uw koolzaad een zekere start

 

 • Een harmonische en gelijkmatige stikstofverzorging vermijdt een overmatige groei van de koolzaadplanten in de herfst en zorgt voor een stevig gewas na een voorjaarsbemesting.
 • Het hoge gehalte aan actieve kalk verbetert de kruimstructuur en verzekert daardoor de opkomst van de kiemplantjes.
 • Slakken vermijden deze zones die bemest zijn met kalkcyanamide.
 • Kalkcyanamide verhoogt de biologische activiteit van de bodem en bevordert zo de natuurlijke weerstand tegen bodemgebonden plagen zoals bijv; de verwekkers van knolvoet, koolzaadkanker en Phoma worden gereduceerd.
 • Versterkt de concurrentiekracht van diverse gewassen tegen onkruid

 

Toepassingsadvies

Winterkoolzaad

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
Vóór het zaaien 200 - 300 kg/ha wachttijd in achtnemen
Kopbemesting tot einde oktober 200 - 300 kg/ha planten minstens in 6-bladstadium; geen gevaar op nachtvorst
Kopbemesting in het voorjaar 300 - 500 kg/ha op krachtig ontwikkelde, goed bewortelde gewassen

 

Zomerkoolzaad

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
ór het zaaien 200 - 400 kg/ha wachttijd in achtnemen
Kopbemesting 300 - 400 kg/ha

vanaf het 6-bladstadium; op droge planten en vochtige bodem strooien

 

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

Kalkcyanamide laat uw maïs doorstarten

 

 • Zekere stikstofverzorging gedurende een lange tijd.
 • Het hoge gehalte aan kalk werkt de korstvorming van de bodem tegen.
 • De beschikbaarheid van de bodemfosfaten wordt verbeterd.
 • Kalkcyanamide verhoogt de biologische activiteit van de bodem en bevordert zo de natuurlijke weerstand tegen bodemgebonden plagens (Fusarium)
 • Slakken vermijden deze zones die bemest zijn met kalkcyanamide

 

Toepassingsadvies

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke aanwijzingen
Als rijenbemesting 150 kg/ha of met
een startmeststof
1:1 mengen
PERLKA® 5 cm onder en naast de zaadrij afleggen, anders aantastingsgevaar
Vóór het zaaien 300 - 600 kg/ha oppervlakkig inwerken;
wachttijd 4 - 10 dagen
Tussen het zaaien en de opkomst 300 - 500 kg/ha Zo kort mogelyk vóór of bij de doorbraak op vochtige bodem

 

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

Kalkcyanamide laat de zonnebloemen stralen

 

 • Zekere stikstofverzorging gedurende een lange tijd.
 • Het hoge gehalte aan actieve kalk verbetert de bodemstructuur.
 • Meer gedrongen groei, betere standvastheid en hoger eiwitgehalte door de langdurige en aan de behoeften aangepaste stikstofwerking.
 • Versterkt het concurrentievermogen van de gewassen ten opzichte van onkruid

 

Toepassingsadvies

Toepassingstermijn Dosis Belangrijke
Overbemesting bij een gewashoogte van 30-40 cm 300 kg/ha op droge planten uitstrooien

 

Bijkomende informatie:

 • Op lichte bodems met een geringe stikstofvoorraad zal men aanvullend 30 - 40 kg N/ha, in licht oplosbare vorm, vóór het zaaien strooien, om een voldoende jeugdgroei te waarborgen.

Voor verdere inlichtingen of voor gratis informatiemateriaal kunt U steeds contact opnemen met onze raadgever voor de Benelux Dr. Wim Pacolet.

 

Kalkcyanamide in andere akkerbouwteelten

 

Kalkcyanamide is vrijwel in alle akkerbouwteelten te gebruiken. Wij hebben hier slechts voor enkele teelten adviezen gegeven. Wanneer er nog vragen zijn over het gebruik van kalkcyanamide of PERLKA® in een bepaalde cultuur of indien er ook gans algemene vragen zijn, kunt U contact opnemen met onze raadgever voor de BENELUX.

 

Dr. Wim Pacolet
Moutsbornstraat 17
B – 3380 Glabbeek

 
Tel.:  +32 1677 8307
Fax.: +32 4734 50691
e-mail: wim.pacolet@extern.alzchem.com