Werking | AlzChem

Opgepast taalwissel

In de taal die U kiest, is enkel “Landbouw” ter beschikking. Wanneer U verder wil gaan in de door U gewenste taal komt U automatisch op de bladzijde “Landbouw” terecht. De volledige inhoud kan via onze globale bladzijde in het Duits of Engels opgeroepen worden.

Meer Terug naar de globale pagina
Met Alzogur® blijven uw varkens in topconditie

Werking

ALZOGUR® is een product om uw mest te behandelen. ALZOGUR® pakt vliegenlarven aan bij de bron: met name in de mest. Op die manier worden de overbrengers van ziekten effectief bestreden en wordt bijgedragen aan de hygiëne in de varkensstal.

ALZOGUR® heeft een speciale taak bij de bestrijding van dysenterie bij varkens.

De bacterie Brachyspira hyodysenteriae wordt al in de mest uitgeschakeld. Op die manier doorbreekt ALZOGUR® de infectiecyclus.

De werkzame stof van ALZOGUR® wordt na enkele maanden omgezet in stikstofverbindingen, die door planten kunnen worden opgenomen. Zo wordt ALZOGUR® enkele dagen nadat de mest is uitgebracht op het land afgebroken.

José Martínez

José Martínez

+49 8621 86-2897

jose.martinez@alzchem.com

Dysenterie? Nee, dank u!

De verwekker van dysenterie (Brachyspira hyodysenteriae) wordt samen met de mest uitgescheiden en kan nog acht maanden lang voor besmettingen zorgen. Op die manier komen er telkens nieuwe infecties. Tegelijkertijd vormt de mest die onder de roosters ligt opgeslagen een ideale broedplaats voor vliegen. De vliegen kunnen de ziekteverwekkers weer op de varkens overdragen. De strijd tegen dysenterie is dus alleen te winnen met een goede hygiëne.

Zorg daarom voor een optimaal klimaat en hygiënische omstandigheden in de stal.
Bestrijd dysenterieverspreiders als ratten, muizen en vliegen.
Schakel met ALZOGUR® in één klap de verwekker van dysenterie en de vliegenlarven in de mest uit

 

Al vele jaren is ALZOGUR® een betrouwbaar middel tegen dysenterie en vliegenlarven. ALZOGUR® is eenvoudig in het gebruik en biedt een langdurige bescherming.

ALZOGUR® bestrijdt vliegen (Musca domestica) nog voordat ze kunnen vliegen!

Vliegen (Musca domestica) in de stal zijn vervelend en onaangenaam. Dat geldt voor zowel de mensen als de dieren die in de stal aanwezig zijn. Door vliegenplagen ontstaat er onrust in de stal. Als gevolg daarvan kunnen de dieren slechter presteren of stress ondervinden. En alsof dat nog niet erg genoeg is, zijn vliegen overdragers van verschillende ziekten (Hellwig, 2000).

Ziekte Verwekker Symptomen
Mogelijke ziekten die vliegen kunnen overdragen:
Vlekziekte bacteriën o.a. verwerpen
Leptospirose bacteriën vruchtbaarheidsstoornissen
Pasteurella bacteriën luchtweginfecties
Mond- en klauwzeer virussen dood
Varkenspest virussen aspecifiek
Salmonellose bacteriën o.a. diarree
E.-coli-infecties bacteriën o.a. diarree
Coccidiose eencelligen diarree
Spoelworminfecties parasieten algehele lusteloosheid
Ziekte van Aujeszky virussen aspecifiek
Brucellose bacteriën kreupelheid, omvallen, verwerpen
Dysenterie bacteriën bloederige diarree

(Hellwig, 2000)