Product | AlzChem

Opgepast taalwissel

In de taal die U kiest, is enkel “Landbouw” ter beschikking. Wanneer U verder wil gaan in de door U gewenste taal komt U automatisch op de bladzijde “Landbouw” terecht. De volledige inhoud kan via onze globale bladzijde in het Duits of Engels opgeroepen worden.

Meer Terug naar de globale pagina
Met Alzogur® blijven uw varkens in topconditie

Product

Wat is ALZOGUR®

ALZOGUR® is een biocide voor de behandeling van mest in varkensstallen. Met dit product worden vliegenlarven permanent onschadelijk gemaakt en verwekkers van dysenterie in de restmest uitgeschakeld.

ALZOGUR® speelt een belangrijke rol bij de bestrijding en preventie van dysenterie.

Na het uitrijden van de mest op het land wordt ALZOGUR® omgezet in stikstof, die door de planten kan worden opgenomen. Daarmee vormt het product tevens een voedingsstof voor planten.

Ausbringung von ALZOGUR® auf den Spaltenboden

Toepassing van ALZOGUR® op de roostervloer


José Martínez

José Martínez

+49 8621 86-2897

jose.martinez@alzchem.com

U mag ALZOGUR® alleen in de originele verpakking bewaren. Deze moet op een plek worden bewaard waar geen zonlicht kan komen. De bewaartemperatuur mag niet hoger zijn dan 20 °C. Het vat moet buiten bereik van kinderen worden gehouden en mag niet in aanraking komen met eten, drinken en diervoeders.

ALZOGUR® is beperkt houdbaar. Houd daarom de houdbaarheidsdatum op het vat in de gaten.

U dient de veiligheidsvoorschriften op het veiligheidsblad in acht te nemen!

Deze kunt u bij ons opvragen.

ALZOGUR® niet met een hogedrukreiniger of rugspuit verspreiden, omdat de mogelijkheid bestaat dat er schadelijke aerosolen kunnen worden ingeademd.
Bij het gebruik van ALZOGUR® mag u voor, tijdens en tot 24 uur na de toepassing ervan geen alcohol drinken.
Inname van ALZOGUR® kan leiden tot gezondheidsschade. Daarom moet ieder onnodig contact met het biocide worden vermeden.
Alleen de personen die zijn belast met de toepassing van ALZOGUR® mogen de stal betreden. Andere personen, in het bijzonder kinderen en huisdieren (honden, katten), moeten op afstand van de stal worden gehouden.
Gebruik ALZOGUR® nooit in een stal die geheel of gedeeltelijk bezet is.

 

Ga bij het gebruik zorgvuldig te werk en neem passende beschermingsmaatregelen:

  • Beschermingspak ProChem® IC (of soortgelijk beschermingspak, conform EN 14605);
  • Rubberen laarzen (EN 13832);
  • Rubberen handschoenen (EN 374);
  • Afsluitbare veiligheidsbril.

 

U dient de veiligheidsvoorschriften op het veiligheidsblad in acht te nemen!