ALZOGUR® | AlzChem

Opgepast taalwissel

In de taal die U kiest, is enkel “Landbouw” ter beschikking. Wanneer U verder wil gaan in de door U gewenste taal komt U automatisch op de bladzijde “Landbouw” terecht. De volledige inhoud kan via onze globale bladzijde in het Duits of Engels opgeroepen worden.

Meer Terug naar de globale pagina
Met Alzogur® blijven uw varkens in topconditie

ALZOGUR®

Productgroep: Biociden

ALZOGUR® is een product voor de behandeling van mest in varkensstallen. Alzogur maakt de verwekker van dysenterie (diarree veroorzakende infectie bij varkens) onschadelijk, bestrijdt vliegenlarven en reduceert schadelijke gassen die vrijkomen uit de mest. Na het uitrijden van de mest op het land, wordt ALZOGUR® omgezet in stikstof, die door planten kan worden opgenomen.

Maak korte metten met vliegen en dysenterie in de varkensstal!

In de mest onder de roostervloer loeren veel gevaren voor uw varkens. Veel ziekteverwekkers overleven er maandenlang en kunnen blijvend infecties verspreiden. Tegelijkertijd is de mest een broeinest voor vliegen. Die zijn niet alleen vervelend voor de dieren, maar kunnen vanuit het mestkanaal ook ziekteverwekkers overbrengen.

ALZOGUR® bestrijdt vliegenlarven (Musca domestica) en dysenterie (Brachyspira dysenteriae) in de mest! ALZOGUR® bevordert daarmee het stalklimaat en biedt een duurzame bescherming tegen vliegen en dysenterie.

 

 

Op de volgende internetsites vindt u uitgebreide informatie over de werking en de juiste toepassing van ALZOGUR®

Valerie Brockman

Valerie Brockman

Wat is ALZOGUR®

ALZOGUR® is een biocide voor de behandeling van mest in varkensstallen. Met dit product worden vliegenlarven permanent onschadelijk gemaakt en verwekkers van dysenterie in de restmest uitgeschakeld.

ALZOGUR® speelt een belangrijke rol bij de bestrijding en preventie van dysenterie.

Na het uitrijden van de mest op het land wordt ALZOGUR® omgezet in stikstof, die door de planten kan worden opgenomen. Daarmee vormt het product tevens een voedingsstof voor planten.

Ausbringung von ALZOGUR® auf den Spaltenboden

Toepassing van ALZOGUR® op de roostervloer


ALZOGUR® is een product om uw mest te behandelen. ALZOGUR® pakt vliegenlarven aan bij de bron: met name in de mest. Op die manier worden de overbrengers van ziekten effectief bestreden en wordt bijgedragen aan de hygiëne in de varkensstal.

ALZOGUR® heeft een speciale taak bij de bestrijding van dysenterie bij varkens.

De bacterie Brachyspira hyodysenteriae wordt al in de mest uitgeschakeld. Op die manier doorbreekt ALZOGUR® de infectiecyclus.

De werkzame stof van ALZOGUR® wordt na enkele maanden omgezet in stikstofverbindingen, die door planten kunnen worden opgenomen. Zo wordt ALZOGUR® enkele dagen nadat de mest is uitgebracht op het land afgebroken.

Om een succesvolle behandeling te kunnen garanderen, dient ALZOGUR® op de juiste wijze te worden toegepast. Dit is ook belangrijk voor een goede bescherming van zowel de gebruiker als de dieren.

Om die reden is het belangrijk dat u altijd de gebruiksaanwijzingen aangegeven op het vat opvolgt.

BELANGRIJK: bij het klaarmaken van de gebruiksdosering, het aanbrengen en het spoelen van ALZOGUR® dient u persoonlijke bescherming te dragen.