Produkt | AlzChem

Opgepast taalwissel

In de taal die U kiest, is enkel “Landbouw” ter beschikking. Wanneer U verder wil gaan in de door U gewenste taal komt U automatisch op de bladzijde “Landbouw” terecht. De volledige inhoud kan via onze globale bladzijde in het Duits of Engels opgeroepen worden.

Meer Terug naar de globale pagina

Produkt

Perlka® Kalkstikstof

Verschillende factoren bedreigen uw grasland steeds opnieuw. Hierbij beschrijven we het positieve effect van een toepassing met Perlka®  naast het bemestingseffect maar ook van de talrijke nevenwerkingen. Misschien bieden wij ook de oplossing voor uw probleem?

Nederlands

PERLKA® Kalkstikstof

Het wordt steeds moeilijker om aan de hoge kwaliteitseisen van de handel in consumptieaardappelen te voldoen. Dit komt omdat inzake de gewasbescherming meer beperkingen worden opgelegd en de nog steeds toegelaten middelen vaak onvoldoende efficiënt blijken te zijn. Daarom moet u er alles aan doen om de kwaliteit van de knollen te waarborgen door middel van gepaste adviezen en beheersmaatregelen!

Nederlands