ALZOGUR® | AlzChem

Informazione per le lingue usate sulla homepage

Per la lingua scelta sono disponibili soltanto le informazioni per il settore “agricoltura”. Procedendo con la lingua desiderata si aprono automaticamente le pagine per l’ ”agricoltura”. Tutte le altre informazioni sono disponibili in lingua inglese e tedesca sulla home page globale.

continue back to alzchem global
Met Alzogur® blijven uw varkens in topconditie

ALZOGUR®

Productgroep: Biociden

ALZOGUR® is een product voor de behandeling van mest in varkensstallen. Alzogur maakt de verwekker van dysenterie (diarree veroorzakende infectie bij varkens) onschadelijk, bestrijdt vliegenlarven en reduceert schadelijke gassen die vrijkomen uit de mest. Na het uitrijden van de mest op het land, wordt ALZOGUR® omgezet in stikstof, die door planten kan worden opgenomen.

Maak korte metten met vliegen en dysenterie in de varkensstal!

In de mest onder de roostervloer loeren veel gevaren voor uw varkens. Veel ziekteverwekkers overleven er maandenlang en kunnen blijvend infecties verspreiden. Tegelijkertijd is de mest een broeinest voor vliegen. Die zijn niet alleen vervelend voor de dieren, maar kunnen vanuit het mestkanaal ook ziekteverwekkers overbrengen.

ALZOGUR® bestrijdt vliegenlarven (Musca domestica) en dysenterie (Brachyspira dysenteriae) in de mest! ALZOGUR® bevordert daarmee het stalklimaat en biedt een duurzame bescherming tegen vliegen en dysenterie.

 

 

Op de volgende internetsites vindt u uitgebreide informatie over de werking en de juiste toepassing van ALZOGUR®

Valerie Brockman

Valerie Brockman